เปิดมาตรการลดค่าไฟ เยียวยาโควิด 19 เราได้ลดเท่าไร - เช็กค่าไฟที่บ้านอย่างไร ดูที่นี่

เปิดมาตรการลดค่าไฟ เยียวยาโควิด 19 เราได้ลดเท่าไร - เช็กค่าไฟที่บ้านอย่างไร ดูที่นี่

ในช่วงที่มีประกาศการควบคุมการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดการระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ที่ยอดผู้ป่วยกำลังพุ่งสูง ซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ การออกโครงการช่วยเหลือผู้ซื้อ เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในเบื้องต้น

ล่าสุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ยังมีอีก 1 มาตรการที่รัฐบาลได้คลอดออกมาเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนอีกส่วน

นั่นคือ มาตรการการลดค่าไฟ ของการไฟฟ้านครหลวงที่รับผิดชอบดูแลการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ

มีมาตรการทั้งหมด ดังนี้ 

            มาตรการที่ 1

            สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 จะได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใน รอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 25644
 
            ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน มีเครื่องวัด ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย

            ตัวอย่าง : หากท่านใช้ไฟตลอดทั้งเดือน ไม่เกิน 90 หน่วยแรก ท่านจะได้รับค่าไฟฟรี แต่หากท่านใช้ไฟ 140 หน่วย ท่านจะได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก ส่วน 50 หน่วยที่เหลือ จะถูกนำมาคิดค่าไฟ

            มาตรการที่ 2

            สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 โดยใช้หน่วยของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนการลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

            - ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามจริงที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

            - ใช้ไฟฟ้ามากกว่าหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีแนวทางดำเนินการดังนี้

            (1) ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

            (2) ถ้าใช้ไฟฟ้าระหว่าง 500 - 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟในหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50

            (3) ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟในหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 70

            ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว มีอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน มีเครื่องวัดขนาด 15 (45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย

            ส่วนประเภท 1.3 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง แต่คิดค่าไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน

            ตัวอย่าง : ท่านคือผู้ที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยในแต่ละเดือน สมมุติในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านใช้ไฟไป 150 หน่วย คิดเป็นเงิน 400 บาท แต่ในเดือนกรกฎาคม ท่านใช้ไฟ 170 หน่วย ท่านจะถูกคิดเงินเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ คือ 400 บาท แต่หากท่านใช้ไฟน้อยกว่า 140 หน่วย ท่านจะถูกคิดตามจริง ซึ่งน้อยกว่า 400 บาท

            มาตรการที่ 3

            สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 (อัตราปกติ) และ 2.2 (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้) โดยได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยโดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

            มาตรการที่ 4

            ได้รับการขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิมีดังนี้

            - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

            - ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

            - ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

            - ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

            - ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

วิธีตรวจรอบการใช้ไฟฟ้าว่าเป็นวันไหน


            - หน่วยเดือนฐาน กุมภาพันธ์ 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2564 หรือบิลค่าไฟในเดือนกุมภาพันธ์

            - หน่วยเดือนที่ได้รับสิทธิ์ กรกฎาคม 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

            - หน่วยเดือนที่ได้รับสิทธิ์ สิงหาคม 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

วิธีการใช้สิทธิ์

จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้ารอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

และสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า MEA Smart Life Application

 

ชาวฟรีแลนซ์ หรือเพื่อนๆ ที่ Work from Home กันช่วงนี้ เช็กด่วน ๆ เลยนะ ว่าเราจะได้ลดเท่าไหร่บ้าง

เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นจากการไฟฟ้า ซึ่งพี่อินดี้ว่ามันดีมาก ๆ เลย ช่วยเซฟได้อีกทางด้วยนะ

 

ขอบคุณข้อมูลจา การไฟฟ้านครหลวง MEA และ Kapook.com

 

------------------------------------------------------------


อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First
รวมไปถึงช่องทาง

LineOA : @Jobindy

Twitter : @JOBIndyOficial
และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่
www.jobindy.co
จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...