รวม 'บัตรเครดิต' ให้ 'พักชำระหนี้' 2 เดือนพร้อม 'มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้' ช่วงโควิดระลอกใหม่

รวม 'บัตรเครดิต' ให้ 'พักชำระหนี้' 2 เดือนพร้อม 'มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้' ช่วงโควิดระลอกใหม่

ช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้หลาย ๆ งาน หลาย ๆ อาชีพ ทั้งที่เป็นงานประจำ หรือว่า ฟรีแลนซ์ ก็ต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ ทำให้สูญเสียรายได้ จนถึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมไปถึงการเป็นหนี้บัตรเครดิต ที่เราเคยได้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการงาน หรือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทางรัฐและสถาบันการเงินทั้งหลายจึงร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือให้กับประชาชน จะมีรายละเอียดอะไร แบงก์ไหนเข้าร่วม เช็กได้ที่นี่เลย

หลังรัฐบาล มีมติร่วมกับธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโควิด-19 ครั้งล่าสุดคือมาตรการ "พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย" กลุ่มสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินก็ได้ออกมาขานรับนโยบายและทยอยให้ "ลูกหนี้" ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์ สามารถเข้าร่วมมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระรายจ่ายในช่วงนี้ และไม่ต้องกังวลเรื่องเสียเครดิตทางการเงิน

 

 

  1. KTC

พักชำระหนี้ 2 เดือน

สมาชิก KTC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาศัย หรือทำงาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศ หรือคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยฯ เป็นเวลา 2 รอบบัญชี หรืองวด

 

ลดการจ่ายขั้นต่ำ

- อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

- อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

 

- อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ การลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ (ไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด)

 

ปรับโครงสร้างหนี้

- เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน

 

- ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02 123 5000

 

ที่มา: ktc

 

 

  1. บัตรเครดิตกรุงศรีฯ

 

พักชำระหนี้ 2 เดือน

สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่ 19 ก.ค. ถึง 18 ส.ค.64 โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 

ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน (สำหรับลูกค้าทุกราย และไม่ต้องแจ้งความจำนง)

- ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64

 

- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 02-646-3555

 

ที่มา: krungsri consumer

 

 

  1. บัตรเครดิต กสิกรไทย

 

คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้จะต้องเป็น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ และ ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มี.ค. 63

 

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น ให้พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน (หากใครที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

 

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด โดยจะคิดดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-888-8888 ต่อ 860 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา: kasikornbank

 

 

  1. บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

 

ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

 

- 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

 

- 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

 

- 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

 

แบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่  ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นบัตรเครดิต JCB)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: SCB CALL CENTER 0 2777 7777

 

ที่มา: scb

 

 

  1. บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

 

พักชำระหนี้ 2 เดือน และมาตรการอื่น ๆ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

 

- พักชำระหนี้ 2 เดือน

 

- ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ  

 

- เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ   

 

- ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้   

 

- ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว (สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้ โทร. 0 2638 4000)

 

ทั้งนี้มาตรการข้างต้น เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ

 

ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ (อัตโนมัติ)

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%

 

- ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 1333 หรือ (66) 0 2645 5555 

 

ที่มา: bangkokbank

 

  1. บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

 

  • พักชำระหนี้ 2 เดือน : ไม่มีสำหรับหนี้บัตรเครดิต
  • มาตรการผ่อนชำระ 48 งวด หรือมาตรการอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถเข้าร่วมมาตรการได้โดยการลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

 

7 . บัตรเครดิต ทหารไทยธนชาต (ttb) 

 

  • พักชำระหนี้ 2 เดือน และมาตรการอื่น ๆ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

 

  • ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ

-  ปี 2563-2564 จ่ายขั้นต่ำ 5%

 

-  2565 จ่ายขั้นต่ำ 8%

 

-  2566 จ่ายขั้นต่ำ 10%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ttb contact center 1428

 

ที่มา: ttbbank

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

 

ได้หายใจหายคอกันโล่งขึ้นหน่อยใช่มั้ยล่ะ กับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารต่าง ๆ ใช้บริการของที่ไหน ก็ติดต่อไปที่นั่นได้เลย อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเพื่อน ๆ ได้นะ

 

หรือถ้าใครกำลังมองหางานที่สอง หารายได้เสริม หรือช่องทางสร้างรายได้ จากความสามารถที่เรามี

หรือความชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า เช่น ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว ช่างแต่งหน้าเอฟเฟค ช่างแต่งหน้ารับปริญญา เป็นต้น

 

ถ้าคุณเป็นคนนั้น มาที่ JOBIndy สิ คือแพลตฟอร์มสำหรับชาวฟรีแลนซ์รุ่นใหม่

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก โพสต์งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเลยที่ www.jobindy.co

 

------------------------------------------------------------

 

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First

 

รวมไปถึงช่องทาง

 

LineOA : @Jobindy

 

Twitter : @JOBIndyOficial

 

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่

 

www.jobindy.co

 

จะไดไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...