ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็กเลยมีรายการอะไรบ้าง ก่อนคำนวณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็กเลยมีรายการอะไรบ้าง ก่อนคำนวณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นประจำทุกปีที่ผู้มีรายได้จะต้องเตรียมวางแผน และคำนวณค่าใช้จ่ายบางรายการเพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษี และคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง หรือได้เงินคืนภาษีกลับมาแล้ว ยังจะสามารถนำเงินดังกล่าวได้ทำอย่างอื่นได้ ซึ่งรายการลดหย่อนภาษีในปี 2564 จะมีอะไรบ้าง ไปเช็กลิสต์พร้อม ๆ กันเลย

สำหรับรายการลดหย่อนภาษีปี 2564 มีดังนี้

 

กลุ่มลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

 

 1. ลดหย่อนส่วนบุคคล จำนวน 60,000 บาท
 2. ลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ จำนวน 60,000 บาท สำหรับสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้
 3. ลดหย่อนบุตร จำนวน 30,000 บาทต่อคน ต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี หรือ 25 ปีซึ่งอยู่ระหว่างการเรียน ในกรณีที่มีลูก 2 คนขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาท
 4. ลดหย่อนค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร หักค่าใช้จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล
 5. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา จำนวนคนละ 30,000 บาท ไม่เกิน 4 คน โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท
 6. ลดหย่อนค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพ จำนวนคนละ 60,000 บาท ซึ่งผู้ลดหย่อนภาษีต้องเป็นผู้ดูแลที่ระบุในบัตรคนพิการเท่านั้น

 

กลุ่มลดหย่อนประกันชีวิต-การลงทุน

 

 1. เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ประกันสุขภาพโควิด-19 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้เช่นกัน (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
 3. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (บิดามารดา ต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท และเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย)
 4. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 5. กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) * หรือกองทุนรวม SSF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) * ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 8. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) * ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 9. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 10. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) * ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท
 11. ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท

 

*เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนรวม SSF, กองทุนรวม RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และ กอช.รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

กลุ่มลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

 

 1. ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเองหรือบนที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรืออาคาร หรือคอนโดมิเนียม โดยเราต้องอยู่อาศัยด้วย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
 3. เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต่าง ๆ โดยทรัพย์สินที่กู้ต้องใช้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ (จำนอง) ด้วย
 4. หากมีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทุกแห่ง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 5. กรณีกู้ร่วมกันหลายคน ก็ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่า ๆ กัน รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

กลุ่มลดหย่อนเงินบริจาค

 

 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ได้ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เป็นการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานสงเคราะห์ ฯลฯ

 

หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ฝากผลงาน หรือว่ามีความสามารถ

แต่ไม่รู้จะไปโชว์ของ โชว์ความสามารถที่ไหน

.

มาที่ JOBIndy สิ เราคือแพลตฟอร์มสำหรับฟรีแลนซ์ยุคใหม่

สมัครง่าย สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเลยที่ 👉 www.jobindy.co 👈

------------------------------------------------------------

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First

รวมไปถึงช่องทาง

LineOA : @Jobindy

Twitter : @JOBIndyOficial

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่

www.jobindy.co

จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...