ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้ออะไรไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง เริ่มวันไหน

ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้ออะไรไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง เริ่มวันไหน

มาอัปเดตข่าวคราวของโครงการ “ช้อปดีมีคืน” กัน หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ 2565 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้า-บริการไปหักลดหย่อนเป็นภาษีได้นั่นคือ "ช้อปดีมีคืน"

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน

 • ซื้อสินค้า หรือบริการตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ภายในประเทศ

 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65

 

ประเภทสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิช้อปดีมีคืน

 • ค่าน้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ
 • การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 2565 จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 42,000 ล้านบาท ทำให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มขึ้นราว 0.12

 

หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ฝากผลงาน หรือว่ามีความสามารถ

แต่ไม่รู้จะไปโชว์ของ โชว์ความสามารถที่ไหน

.

มาที่ JOBIndy สิ เราคือแพลตฟอร์มสำหรับฟรีแลนซ์ยุคใหม่

สมัครง่าย สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเลยที่ 👉 www.jobindy.co 👈

------------------------------------------------------------

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First

รวมไปถึงช่องทาง

LineOA : @Jobindy

Twitter : @JOBIndyOficial

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่

www.jobindy.co

จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...