ข้อมูลติดต่อเจ้าของงาน

การตรวจสอบจาก JOB Indy

  • เบอร์โทรศัพท์
    ยืนยันแล้ว
  • อีเมล
    ยืนยันแล้ว
  • บัตรประชาชน
    ยังไม่ยืนยัน

สร้างเมื่อ 14 ต.ค. 2563

รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ยื่นภาษี ให้คำปรึกษา

หมวดหมู่: การบัญชี / ทำบัญชีและยื่นภาษี

ราคาเริ่มต้น 3,000 THB - 10,000 THB


รายละเอียด

รับทำบัญชีรายเดือน รายปี จัดหาผู้สอบบัญชี ปิดงบการเงินพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี จดจัดตั้งบริษัท

- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท

- จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) รายเดือน

- จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) รายเดือน

- จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายเดือน

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รายเดือน

- จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และประจำปี (ภงด.50)

- จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคม

- จัดทำงบการเงินได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี


สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

185 ซ.เพชรเกษม81/3 กรุงเทพมหานคร เขต หนองแขม หนองค้างพลู 10160


ความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้าง

0.0

ราคา

คุณภาพงาน

ตรงต่อเวลา

การสื่อสาร

เขียนรีวิว
ดูเพิ่มเติม
xx
กำลังโทรหา Video Call...