ข้อมูลติดต่อเจ้าของงาน

การตรวจสอบจาก JOB Indy

  • เบอร์โทรศัพท์
    ยืนยันแล้ว
  • อีเมล
    ยืนยันแล้ว
  • บัตรประชาชน
    ยืนยันแล้ว

สร้างเมื่อ 07 ก.พ. 2564

รีวิวสินค้า และ ถ่ายรูป พร้อมจัดหานางแบบ-นายแบบ

หมวดหมู่: งานโฆษณาและการตลาด / รับเขียนรีวิว

ราคาเริ่มต้น 700 THB - 1,900 THB


รายละเอียด

ตัวอย่าง Work Port เพิ่มเติม : https://www.canva.com/design/DAERNOLY5bA/_PKwm3b3vrHSGqQQMfQkFA/view?utm_content=DAERNOLY5bA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
------------------
++ แบบที่ 1 ++ : เขียนรายละเอียดข้อมูลสินค้า แนว Content Marketing และ การรีวิว

- ความยาวบทความ ไม่เกิน 1,000 คำ ไม่รวมถ่ายรูปสินค้า จัดพร็อพ แสง ภาพประกอบหรือมีนางแบบ-นายแบบ ช่วยถือ ใช้ระยะเวลาทำงาน 1 วัน *ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าผู้ว่าจ้างต้องทำการจัดหา-ส่งมาให้ทำการถ่ายทำ

- ชิ้นงานละ 700 บาท *ทำหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
Promotion : จ้างเหมาเกิน 3 ชิ้นงานขึ้นไปคิด ชิ้นละ 500 บาท *โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน และจะแจ้งวันกำหนดส่งเมื่อมีการตกลงจำนวนชิ้นงานแล้ว

++ แบบที่ 2 ++ : เขียนรายละเอียดข้อมูลสินค้า แนว Content Marketing และ การรีวิว พร้อมจัดองค์ประกอบและถ่ายรูป

- ความยาวบทความ ไม่เกิน 1,000 คำ *รวมถ่ายรูปสินค้า จัดพร็อพ แสง ภาพประกอบ *ไม่มีนางแบบ-นายแบบ ช่วยถือ ใช้ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน *โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้องทำการจัดหาสินค้า-จัดส่งสินค้ามาให้ทำการถ่ายทำด้วยว

- ชิ้นงานละ 1,200บาท *ทำหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

Promotion : จ้างเหมาเกิน 3 ชิ้นงานขึ้นไปคิด ชิ้นละ 1,000 บาท *โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน และจะแจ้งวันกำหนดส่งเมื่อมีการตกลงจำนวนชิ้นงานแล้ว

++ แบบที่ 3 ++ : เขียนรายละเอียดข้อมูลสินค้า แนว Content Marketing และ การรีวิว พร้อมจัดองค์ประกอบ ถ่ายรูป และจัดหานางแบบ-นายแบบ

- ความยาวบทความ ไม่เกิน 1,000 คำ *รวมถ่ายรูปสินค้า จัดพร็อพ แสง ภาพประกอบ *ไม่มีนางแบบ-นายแบบ ช่วยถือ ใช้ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน *โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้องทำการจัดหาสินค้า-จัดส่งสินค้ามาให้ทำการถ่ายทำด้วย

- ชิ้นงานละ 1,900 บาท *ทำหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

Promotion : จ้างเหมาเกิน 3 ชิ้นงานขึ้นไปคิด ชิ้นละ 1,700 บาท *โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน และจะแจ้งวันกำหนดส่งเมื่อมีการตกลงจำนวนชิ้นงานแล้ว


สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

64 หมู่ 7 ถนน นย 5032 หมู่บ้านคลองสามทรายมูล นครนายก เมืองนครนายก ดอนยอ 26000


ความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้าง

0.0

ราคา

คุณภาพงาน

ตรงต่อเวลา

การสื่อสาร

เขียนรีวิว
ดูเพิ่มเติม
xx
กำลังโทรหา Video Call...