ข้อมูลติดต่อเจ้าของงาน

การตรวจสอบจาก JOB Indy

  • เบอร์โทรศัพท์
    ยืนยันแล้ว
  • อีเมล
    ยืนยันแล้ว
  • บัตรประชาชน
    ยืนยันแล้ว

สร้างเมื่อ 02 ก.ย. 2565

รับ Apple WATCH SERIES 8 GPS GPS+Cellular มูลค่า 15,900.- 20,900.- วันนี้-30 พ.ย. 2022

หมวดหมู่: ภาษาและงานเขียน / งานแปลภาษา

ราคาเริ่มต้น 200 THB - 400 THB


รายละเอียด

Café Translator
คาเฟ-นักแปล
NOV Translation 2022
รับ Apple WATCH SERIES 8 GPS GPS+Cellular มูลค่า 15,900.- 16,900.- 19,900.- 20,900.-
วันนี้-30 พ.ย. 2022

Café Translator
คาเฟ-นักแปล
รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
o แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย (ครบ) 250 หน้า
รับ Apple WATCH SERIES 8 GPS 41mm Aluminium Case with Sport Band มูลค่า 15,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 45mm Aluminium Case with Sport Band มูลค่า 16,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 41mm Aluminium Case with Nike Sport Band มูลค่า 15,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 45mm Aluminium Case with Nike Sport Band มูลค่า 16,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 41mm Aluminium Case with Sport Loop มูลค่า 15,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 45mm Aluminium Case with Sport Loop มูลค่า 16,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 41mm Aluminium Case with Solo Loop มูลค่า 15,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS 45mm Aluminium Case with Solo Loop มูลค่า 16,900 บาท
o แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย (ครบ) 300 หน้า
รับ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 41mm Aluminium Case with Sport Band มูลค่า 19,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 45mm Aluminium Case with Sport Band มูลค่า 20,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 41mm Aluminium Case with Nike Sport Band มูลค่า 19,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 45mm Aluminium Case with Nike Sport Band มูลค่า 20,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 41mm Aluminium Case with Sport Loop มูลค่า 19,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 45mm Aluminium Case with Sport Loop มูลค่า 20,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 41mm Aluminium Case with Solo Loop มูลค่า 19,900 บาท
หรือ Apple WATCH SERIES 8 GPS+Cellular 45mm Aluminium Case with Solo Loop มูลค่า 20,900 บาท
วันนี้-30 พ.ย. 2022


o Celebrating Steve October 5, 2021 | Apple
To commemorate the 10th anniversary of Steve’s passing
A celebration of his life and his extraordinary vision
Steve believed that “people with passion can change the world for the better.”
He challenged us to see the world not for what it was, but for what it could be.
And he helped so many of us see the same potential in ourselves.
This is a tribute to Steve, and to the impact he had on Apple and the world.

o Apple WATCH SERIES 8
A healthy leap ahead.
Beautiful.
And made to stay that way.
Tougher than tough.
Here’s to a healthier you.
Dream machine.
Innovation we hope you’ll never need.

o Introducing Apple WATCH SERIES 8
Car Crash Detection.
A temperature sensor for deeper insights into women’s health.
An enhanced Workout App with advanced metrics.
Sleep stages tracking to see how much time you spend in REM, core and deep sleep.
The new Apple WATCH?
Yeah, it’s picked up a few new things.

o Apple WATCH | Dear Apple
A New Hampshire man is rescued after falling into a frozen river while ice skating.
A high school senior escapes a visit from a bear.
A doctor saves his friend’s life - all with the help of Apple WATCH.
Real people read their stories about how Apple Watch has impacted their lives.
ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Apple, United States
ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Apple South Asia (Thailand), Thailand
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Café Translator
คาเฟ-นักแปล
Who We Are
อะไรคือ Café Translator
คาเฟ-นักแปล
o ตอบรับความต้องการด้านภาษาในโลกดิจิทัล 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Network) ข่าวสารและการสื่อสารไร้พรมแดน

Café Translator
คาเฟ-นักแปล
o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
โดยทีมนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ ทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย พัฒนางานและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Café Translator Customer Satisfaction Mission
คาเฟ-นักแปล
พันธกิจและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา
o งานแปลที่ดีช่วยเชื่อมต่อ ส่งต่อความรู้สึกนึกคิด สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
สร้างการรับรู้ สร้างความน่าสนใจ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในงาน
ช่วยให้การส่งสารและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o งานแปลที่ดี เนื้อหาถูกต้อง ความหมายครบถ้วน (ใกล้เคียงกับภาษาเดิม ภาษาต้นฉบับ)
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานและเจ้าของงาน ลดขั้นตอน เวลาในการทํางานที่ไม่จำเป็น
ไม่เสียเวลาส่งงาน แก้งานกลับไปกลับมา ช่วยให้การทำงาน การดำเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้การแปลภาษาสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

o “การแปล การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ
คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝง
ซึ่งได้แก่ ความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ”
ขอบคุณ/เครดิต ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล (2542)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Café Translator Service to Customer
คาเฟ-นักแปล
บริการลูกค้าของเรา
o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
เอกสารทั่วไป เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการ บทความ เรียงความ รายงาน งานวิจัย บทคัดย่อ
หนังสือ นิตยสาร วารสาร คู่มือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
เพจ โพสต์ แคปชัน รีวิว คอนเทนต์ บล็อก ข่าวและโฆษณาต่าง ๆ

o เอกสารทั่วไป ราคาเริ่มต้น 200 บาท/หน้า
เอกสารเฉพาะทาง 300, 400 บาท/หน้า
ระยะเวลาทำงาน 1-7 วัน
ราคา ระยะเวลาทำงาน ตามประเภท ความยากง่ายของงาน
จำนวนคำ ปริมาณงาน หรือตามแต่ตกลง (Negotiable)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Café Translator Contact
คาเฟ-นักแปล
ติดต่อเรา
o Email: cafetranslator@gmail.com; cafetranslator@outlook.com
o Phone: 061-553-5550
o LINE ID: 0615535550
o Location: The Offices at CentralWorld
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Café Translator Thanks to Patronage and Partner
คาเฟ-นักแปล
คำขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุนของเรา
o ขอบคุณ JOBIndy และลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
o ขอบคุณทุกรีวิว ทุกคำแนะนำ เพื่อพัฒนางานและการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
o ขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่มีให้เรา Café Translator คาเฟ-นักแปล เสมอมา
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Friendship Teamwork… / Creative People Working Together...
ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Times Square, Manhattan, New York, United States
ขอบคุณภาพจาก Luciano Mortula - LGM, Italy
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Shinjuku, Tokyo, Japan
ขอบคุณภาพจาก Dylan Gonzales, United States
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Oxford Advanced Learner’s Dictionary
ขอบคุณภาพจาก Oxford University Press, United Kingdom
o Longman Dictionary of Contemporary English
ขอบคุณภาพจาก Pearson, United Kingdom
o The Chambers Dictionary
ขอบคุณภาพจาก John Murray Learning, part of Hodder & Stoughton Ltd., United Kingdom
o Collins English Dictionary, Complete and Unabridged
ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom
o Webster's Third New International Dictionary, Unabridged
ขอบคุณภาพจาก Merriam-Webster, Incorporated, United States
o The American Heritage Dictionary of the English Language
ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom
------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOBIndy
จ็อบอินดี
o แพลตฟอร์มศูนย์รวมฟรีแลนซ์
พื้นที่หาคนทำงานที่ใช่ทำงานที่ชอบ
หางานทำหรือหาคนทำงาน
นึกถึง JOBIndy
https://www.jobindy.co/
https://web.facebook.com/jobindy.co/
https://www.instagram.com/jobindy.co/
https://www.youtube.com/channel/UC8rUuc-Gsghouh8urYTMm5A/featured/
o JOBIndy Application
https://apps.apple.com/us/app/jobindy-co/id1532736454
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobindy.app

โพสต์งานที่เกี่ยวข้องกัน

#คาเฟ-นักแปล   #จ็อบอินดี    #แอปเปิล   #แอปเปิล วอตช์   #แอปเปิล วอตช์ ซีรีส์ 8   #แอปเปิล ไทยแลนด์   #แอปเปิล ประเทศไทย   #แอปเปิล เซาท์ เอเชีย ประเทศไทย   #ไนกี้   #สตีฟ จ็อบส์   #แปล   # แปลภาษา   #แปลเอกสาร    # แปลบทความ    #รับแปลภาษา   # รับแปลเอกสาร    # งานแปล   # รับงานแปล    #นักแปล    # นักเขียน    # นักภาษาศาสตร์    #ล่าม    # ฟรีแลนซ์    #ก๊อบปี้ไรเตอร์    # ก๊อบปี้ไรทิง    # โลคัลไลซ์    # โลคัลไลเซชัน   # ท้องถิ่นภิวัฒน์    #ภาษา    # ภาษาศาสตร์    # ภาษาและงานเขียน    # เขียนและแปลภาษา    #แปลภาษาและล่าม    #นักแปล & content writing    # นักแปล & copywriting    #writing & translation   #translation & localization   #translate    # translation    # translator    # localize    # localization   #linguist    # linguistics    #writer    #copywriter    # copywriting    #freelance    #freelancer    #apple   #apple watch   #apple watch series 8   #apple thailand   #apple south asia thailand   #nike   #steve jobs   #jobindy   #cafe translator   #transcreation   #ทรานครีเอชัน  


สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

Location: The Offices at CentralWorld 999/9 ถนนพระราม 1 ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เขต ปทุมวัน ปทุมวัน 10330


ความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้าง

0.0

ราคา

คุณภาพงาน

ตรงต่อเวลา

การสื่อสาร

เขียนรีวิว
ดูเพิ่มเติม
xx
กำลังโทรหา Video Call...