จบเภสัชศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง?

จบเภสัชศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง?

การเรียนเภสัชศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ หลายคนเข้าใจว่าเป็นหมอ แต่ความเป็นจริงแล้วเภสัชศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการหมอเท่านั้น

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

สาขาวิชานี้จะเป็นการเรียนการศึกษาด้านการผลิต คิดค้นและควบคุมมาตรฐานของยา โดยมากผู้ที่จบสายนี้จะทำงานในโรงงานผลิตยา เป็นต้น

สาขาวิชาบริบารเภสัชกรรม

สาขาวิชานี้จะเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ บันทึกความเจ็บป่วยเพื่อประเมินในการจัดยา อย่างเช่น เภสัชกรในคลินิก เภสัชกรในร้านขายยา เป็นต้น

สำหรับผู้ที่เลือกเรียนเภสัชศาสตร์นั้นจะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปี และเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับวุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต (..) (Doctor of Pharmacy : Pharm.D) ปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรนี้เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจได้ทำการสอบเข้าเรียนกันได้ทั่วประเทศเลยทีเดียว

อาชีพอะไรเหมาะกับเภสัชศาสตร์?

น้องๆ ที่กำลังลังเล ไม่แน่ใจว่าจบออกมาแล้วจะหางานได้หรือไม่ เพราะเศรษฐกิจปัจจุบัน ความผันผวนด้านการเมืองการปกครอง การครองชีพต่างๆ หรือเหตุผลต่างๆ นานับประการนั้น พี่ๆ JobIndy อยากจะขอแชร์ข้อมูลเผื่อเป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนการทำงานในอนาคตว่า การที่น้องมีความชอบ ความใฝ่รู้ด้านเภสัชศาสตร์นั้น นับเป็นตัวเลือกที่ดีและตอบสนองตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างมาก ไม่ว่าน้องอยากจะเป็นเภสัชการในหน่วยงานต่างๆ หรือทำธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถทำได้ 

  • เภสัชกรรมการอุตสาหกรรม 
  • เภสัชกรรมฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
  • เภสัชกรในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เภสัชกรชุมชน
  • เภสัชกรร้านขายยา 
  • เภสัชกรการตลาด 
  • ฯลฯ

 

อาชีพเภสัชกรได้เงินเดือนเท่าไหร่?

แต่ละสาขาอาชีพมีความยากเหมือนและแตกต่างกันออกไป เงินเดือนหรือรายรับ สำหรับในแต่ละหน่วยงานจึงอาจไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน โดยมากแล้วสำหรับเภสัชกรในหน่วยงาน หรือพนักงานต่างๆ นั้น จะได้รับรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป และมีรายได้เพิ่มเติม เช่น ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าเงินพิเศษ ค่าอยู่เวร เป็นต้น

เราจึงมักจะเห็นเภสัชกรต่างๆ ค่อนข้างมีความขยัน อดทนและมุ่งมั่นในการทำงาน หลายคนทำทั้งงานประจำและหารายได้เสริมด้วยการไปประจำในร้านขายยาสะดวกซื้อต่างๆ หรือ บางคนก็เปิดร้านขายยาของตัวเองและหาอดิเรกตามความชื่นชอบ ความถนัดของตัวเอง อย่างเช่น การวาดรูป การเป็นที่ปรึกษาด้านยา

JobIndy พื้นที่สำหรับการหางานที่ไม่จำกัดตำแหน่ง อายุ และสายอาชีพ ไม่ว่าอาชีพไหนก็หางานได้ง่าย สมัครงานกับเรา

 

xx
กำลังโทรหา Video Call...