จบเภสัชศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง?

จบเภสัชศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง?

การเรียนเภสัชศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ หลายคนเข้าใจว่าเป็นหมอ แต่ความเป็นจริงแล้วเภสัชศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการหมอเท่านั้น

xx
กำลังโทรหา Video Call...