เช็กด่วนๆ ! วิธีเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รับเงิน 5,000 บาท

เช็กด่วนๆ ! วิธีเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รับเงิน 5,000 บาท

เพื่อน ๆ ชาวฟรีแลนซ์รีบมาเช็กด่วน ๆ เลยจ้า กับวธีการเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รวมไปถึงนายจ้างด้วยนะ รายละเอียดออกมาแล้วจ้า ดูได้ที่ด้านล่างเลย

สำหรับ มาตรการเยียวยาจาก ประกันสังคม เพื่อ ช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ 

เพิ่มเติมจากมติครม. เดิม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือระยะเวลา 1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด 

(จากเดิม 6 จังหวัด)คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

 

สำหรับรูปการช่วยเหลือจาก ประกันสังคม จะเป็นแนวทางดังต่อไปนี้

     1.ผู้ประกันตนมาตรา 33

-นายจ้างและผู้ประกอบการ (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

-ลูกจ้าง (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้นจ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

 

 1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบมาตรา 33 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (มาตรา 40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 

 1. กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้างกรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ซึ่งลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค.นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 

 1. ผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

***กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64*** เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

 1. สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 2564 เพื่อให้ได้รับความรับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือนเช่นเดียวกัน

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการรับสิทธิเยียวยาจาก ประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

-หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล

-บัตรประชาชน

-หลักฐานจ่ายเงินสบทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40

-เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง

-เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

 

ทั้งนี้การเยียวยาของประกันสังคมจะครอบคลุมกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่

     1.ก่อสร้าง

 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

     3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

 1. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

 1. ขายส่งและการขายปลีกซ่อมยานยนต์
 2. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 3. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 4. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

ถ้าหากรับทราบข้อมูลแล้ว ก็อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนรับสิทธิกันด้วยนะจ๊ะ ห้ามพลาดเลย ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ชาวฟรีแลนซ์ และนายจ้าง ด้วยนะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก TNN Online

------------------------------------------------------------
อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First
รวมไปถึงช่องทาง LineOA : @Jobindy
และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่
www.jobindy.co
จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...