มาดูกันว่า มูลนิธิเขาจัดตั้งกันยังไง

มาดูกันว่า มูลนิธิเขาจัดตั้งกันยังไง

ในปัจจุบันเราก็มักจะเห็นหลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่มที่เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเอื้อเฟื้อ ได้จัดตั้งมูลนิธิกันขึ้นมาอย่างมากมาย เหมือนจัดตั้งกันได้อย่างง่ายดาย แต่จริง ๆ แล้วนั้นมันมีขั้นตอนยังไง มีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน วันนี้พี่อินดี้ก็ได้เอาความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิมาฝากกันด้วย

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามูลนิธิคืออะไร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 ได้บัญญัติความหมายของมูลนิธิไว้ว่า มูลนิธิได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

 

ขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 ได้กำหนดให้มูลนิธิ ต้องมีข้อบังคับและต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ การก่อตั้งมูลนิธิ ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลมารวมกันปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

 

 • ทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ
 • จัดทำข้อบังคับของมูลนิธิ
 • กำหนดที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิ
 • แต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ เป็นต้น
 • แต่ง ตั้งบุคคล เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการยื่นเรื่องราวของมูลนิธิ เมื่อได้ประชุมกันกระทำตาม ข้อ 1-5 แล้วให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิจำนวน 4 ชุดดังนี้

 

 1. รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
 2. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะมาเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน
 3. ข้อบังคับของมูลนิธิ
 4. หนังสือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม (1) ที่มีผลตามกฎหมาย
 5. สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือจัดสรรทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิตาม (1) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรม
 • สำเนา ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ส่วนราชการหน่วยงานของ รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (1) และ (2) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษุ
 • แผนผังโยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง (ถ้ามี) ***
 • หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตามข้อ ***
 • สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าหน้าที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีมีที่ดินอยู่ในกองทุนที่จะจัดตั้งมูลนิธิ)
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

เป็นยังไงบ้างกับขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งมีขั้นตอนมากมาย และระเบียบที่รัดกุมมาก ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด และหากเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจัดตั้งก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม และศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะ ส่วนคนไหนที่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือสังคมแต่ไม่อยากยุ่งยาก ก็เข้ามาที่ JOBIndy เลย

 

กับ Feature Contribute ที่เปิดพื้นที่สำหรับคนใจบุญ

โพสต์งานจิตอาสาแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครง่าย โพสต์ฟรี ได้บุญด้วย

สมัครเลย www.jobindy.co

 

-----------------------------------------------------------------

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy

รวมไปถึงช่องทาง Line OA : @Jobindy

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่

www.jobindy.co จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

#job #จิตอาสา #freelance #freelance #contribute #volunteers #JOBIndy

xx
กำลังโทรหา Video Call...