แบบทดสอบสะท้อนพฤติกรรม

แบบทดสอบสะท้อนพฤติกรรม "คุณเป็นคนแบบไหน"

DISC คือ แบบทดสอบประเมินพฤติกรรมสะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ (Personality Profile Test) โดยวัดผลจากการรับรู้เชิงเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทดสอบว่าคุณเป็นคนแบบไหน

วอลเตอร์ คล๊าร์ค (Walter Clarke) นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม ชาวอเมริกัน สร้างขึ้นมาเพื่อคัดสรรบุคลากรเข้าทำงานโดยเขาได้คิดวิเคราะห์และเรียกว่า Aggressive Sociable Stable และ Aovidant

ต่อมา ดร.วิลเลียม มาร์สตัน (William Marston) นักจิตวิทยา นักประดิษฐ์ นักออกแบบคาแรคเตอร์ ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักได้แก่ Wonder Woman ดร. มาร์สตันได้นำมาพัฒนาต่อเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์และใช้เป็นต้นแบบของเครื่องจับเท็จ และได้พัฒนาสร้างทฤษฎี DISC ขึ้นมาและตีพิมพ์

หนังสือ Emotion of Normal People ดร.วิลเลียม ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมเป็น 4 รูปแบบ ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและได้รับความนิยมในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อให้เข้าใจตัวเอง สามารถนำผลการวิเคราะห์นี้ไปพัฒนาตนเองได้ รวมถึงสามารถนำรูปแบบบุคลิกเหล่านี้ไปเลือกใช้การสื่อสารได้อย่างเข้าถึง

 

disc

รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ DISC มีดังนี้

D : Dominance - มีความเป็นผู้นำสูง

ผู้มีพฤติกรรมไปในทิศทางของ D นั้นโดยมากเป็นผู้ที่มีความจุดมุ่งหมายชัดเจน มีไหวพริบ มั่นใจตัวเอง ชอบทำสิ่งใหม่ๆ และทำได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว กล้าตัดสินใจและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ แก้ปัญหาอย่าตรงไปตรงมา

ด้วยลักษณะเด่นที่ดูเป็นคนเอาการเอางาน จึงทำให้หลายครั้งหากต้องลงมาบริหารทีมอาจทำให้ทีมหวั่นไหว เพราะมีความคิดเปลี่ยนแปลงและกล้าท้าชนอยู่บ่อยครั้ง แทำให้ทีมต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงาน รวมถึงเป็นคนกล้าตัดสินใจและมั่นใจในตัวเอง ทำให้อาจมองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มใจร้อน มุ่งมั่นหาความสำเร็จ จนอาจทำให้เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น คนในทีมอาจรู้สึกโดนสั่งอยู่ตลอดเวลา

จุดเด่นของคนกลุ่มนี้

 • กล้าคิด กล้าทำ
 • ชอบความท้าทาย
 • มั่นใจในตัวเอง
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • บริหารจัดการได้ดีและรวดเร็ว

จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้

 • ไม่ชอบถูกบงการ
 • ไม่ชอบความล้มเหลว
 • รู้สึกไม่ดีหากถูกจำกัดความรับผิดชอบ หรือให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ

I : Influence - ชอบเข้าสังคม

ผู้มีพฤติกรรมไปในทิศทางของ I นั้นเป็นผู้ที่มีความกระตืนรือร้น ชอบเข้าสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานศิลปะ เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ปรับตัวได้เร็ว มองโลกในแง่ดี ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

คนกลุ่มนี้มักถูกมองเป็นผู้โอนอ่อนและประจบประแจง ด้วยความที่ลักษณะส่วนตัวนั้นเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเข้ากับคนได้ง่าย แต่ถึงอย่างไรก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูง ชอบความสำเร็จเส้นความท้าทายในการทำงานและยังเปิดรับการเปลี่ยนแปลง นับว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานดี ทันสังคมโดยเฉพาะในยุคการทำงานปัจจุบัน

จุดเด่นของคนกลุ่มนี้

 • ชอบความท้าทาย
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • กล้าตัดสินใจ
 • คล่องแคล่ว คล่องตัว
 • มองโลกในแง่ดี
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้

 • พูดไม่ตรงประเด็น เพราะกลัวอีกฝ่ายเสียน้ำใจ
 • ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
 • ไม่ชอบโดนตัดสินจากภายนอก

S : Steadiness - ละเอียด ช่างสังเกต

ผู้มีพฤติกรรมไปในทิศทางของ S นั้นโดยมากเป็นคนใจเย็น ให้ความร่วมมือกับทุกสิ่งทุกคน ทุกทีม ไม่ชอบการแบ่งแยก ชื่นชอบความสามัคคี ยืนหนึ่งเรื่องการทำงานเป็นทีมโดยแท้

คนกลุ่มนี้ด้วยความที่ไม่ชอบความแตกแยก หลายครั้งจึงเข้าประณีประนอมปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งด้วยตัวเอง จึงทำให้โดนมองว่าเป็นคนเอาหน้า และด้วยความเป็นคนที่มีบุคลิกใจเย็นด้วยแล้วทำให้ถูกมองว่าเป็นคนเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น จึงทำให้แทนที่จะเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างทีม อาจกลายเป็นปัญหาของทีมไปก็ได้ อย่างไรก็ดีคนกลุ่มนี้มีข้อดี จุดเด่นหลายอย่างที่ทำให้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกัน

จุดเด่นของคนกลุ่มนี้

 • อยู่ในกรอบ
 • เข้ากับผู้คนได้ง่าย
 • ใจเย็น
 • มีระบบการทำงานที่ดี
 • ให้ความสนใจความรู้สึกของผู้อื่น

จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้

 • เก็บปัญหาไว้กับตัวเอง เพราะกลัวว่าหากโผ่งออกไปอาจทำให้เกิดปัญหา
 • ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่ชอบการแข่งขันและจะรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องแข่งขัน

C : Conscientious - สมบูรณ์แบบ

ผู้มีพฤติกรรมไปในทิศทางของ C มีความรอบคอบและคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นความสามารถอันโดดเด่นของของกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ ดังนั้นหลายครั้งจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น Woking man ที่ดีมากๆ มีความมุ่งมั่น นิยมให้ทุกการทำงานออกมาอย่างราบรื่นและได้ประสิทธิภาพ มาตรฐานสูง และยังชอบเรียนรู้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

คนกลุ่มนี้ค่อนข้างรักอิสระ บ่อยครั้งที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมได้เพราะมีความคิดสุดโต่ง อิงสถิติ และไม่ค่อยรับฟังหากข้อเท็จจริงนั้นไม่มีหลักฐานหรือเอกสารยืนยัน นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นคนทำงานเป็นระบบแบบแผน ผู้ร่วมทีมอาจรู้สึกกดดันเพราะมีกรอบการทำงานชัดเจนไม่ค่อยยืดหยุ่นนั่นเอง แต่ถึงอย่างไร คนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของทีม เพราะความที่ยืนหนึ่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานยุคใหม่นั่นเอง

จุดเด่นของคนกลุ่มนี้

 • ทำงานอย่างเป็นระบบ แบบแผน
 • วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ มีความละเอียด
 • ช่างสังเกต
 • ชื่นชอบการทำงานและผลอย่างมีคุณภาพ
 • มีความชัดเจน

จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้

 • ตั้งข้อสังสัยกับทุกการกระทำและแนวคิด จึงทำให้เหมือนเป็นการกดดันทีม
 • เพราะมีความตั้งใจในการทำงานสูง จึงดูเป็นคนทำงานที่จริงจังมากเกินไป
 • ไม่ชอบทำงานเป็นทีม
 • ไม่ชอบทำงานนอกแผนที่ตัวเองกำหนดไว้

บุคลิกพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างไว้ในการสังเกตและวิเคราะห์แนวโน้มความน่าจะเป็นของแต่ละคน เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เหมาะสม เป็นแนวทางในการเลือกงานหรือเปิดรับเข้าทีม ลักษณะการทำงานของแต่ละบุคคลย่อมมีข้อดีข้อด้อยเป็นเรื่องปกติ

 

หากอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนทำงานแบบไหนนั้น เพื่อนๆ สามารถทำแบบทดสอบเช็กตัวเองว่า "เราเป็นคนแบบไหน"

xx
กำลังโทรหา Video Call...