ทีมช่าง...ช่างอะไรที่น่าสนใจ

ทีมช่าง...ช่างอะไรที่น่าสนใจ

ซ่อมได้ .. อะไรเสีย อะไรชำรุดก็ซ่อมให้ได้ตามใจ ยุคนี้เป็นยุคที่หลายคนประหยัด มีอะไหล่ไหนชำรุดก็รุดเข้าหาทีมช่างซ่อมทันที

xx
กำลังโทรหา Video Call...